Rådgivere under salgsprocessen

Når du skal sælge din virksomhed, er det vigtigt at have "orden i penalhuset". Du skal kende din virksomhed ned til mindste detalje, da køberne vil vide ALT om varen, inden de betaler prisen og overfører pengene til dig. Nogle virksomhedsejere gør den fejl, at de ønsker, at gøre salgsarbejdet selv eller delvist selv, da de mener, at de kender deres egen virksomhed bedre end nogen anden. Det gør de sikkert også, i hvert fald som udgangspunkt. Men de kender ikke salgsprocessen, faldgruberne, køberne og vejen til det bedste resultat. Alt andet lige vil mennesker, som har disse områder som deres kernekompetence, have bedre muligheder for at styre dig sikkert gennem processen, end hvis du gør det selv. Rådgiverne kan virke dyre til at starte med, men hvis de kan hjælpe dig til en højere pris, et større køberfelt, større konkurrence, bedre kontrakter og vilkår, så vil du opleve, at pengene i sidste ende er givet godt ud. I podcasten vil panelet diskutere egne erfaringer, dele ud af vores dyrekøbte lærepenge, så du forhåbentligt undgår at begå de samme fejl. 

Rådgiverne

Virksomhedsmæglere

Virksomhedsmæglerne styrer processen fra start til slut. Først skal de lære dig og din virksomhed at kende. De skal hele vejen rundt. De spørger ind til dine produkter, din organisation, dine konkurrenter, dine kunder, dit regnskab, dine fremtidsplaner, din strategi o.s.v. De kommer hele vejen rundt, og finder hullerne. Mange ejerledere har strategien inde i hovedet, men mæglerne hjælper dig få den ned i en præsentation, som kan forklares til en mulig køber. Når mæglerne forstår din virksomhed til bunds, vil de i samarbejde med dig udarbejde præsentationsmaterialet samt en processplan med alle de milestones I skal igennem, fra I går i markedet for at identificere potentielle købere, til I overdrager nøglerne til virksomheden. Som præsentationsmateriale vil mæglerne først udarbejde en såkaldt "Teaser" ("appetitvækker"), som sendes ud til et bedt felt af både fonde og strategiske købere. Ofte i anonymiseret form, så markedet ikke umiddelbart kan identificere dig eller din virksomhed. Efter Teaseren udarbejdes et IM (Information Memorandum / Informationsmateriale), som virkelig går i dybden med din virksomhed. IM'et sendes til de købere, som har underskrevet en NDA, og dermed angivet, at de er reelt interesserede i at undersøge virksomheden nærmere.

Advokater

Advokaterne kommer ofte ind i billedet, når de reelt interesserede købere er identificerede via Teaseren. Advokaten udfærdiger og udsender en NDA (hemmeligholdelsesaftale), og holder styr på at disse kommer tilbage i underskreven stand, eller at de evt. skal tilrettes. Advokaten kommer igen ind i billedet, når der skal oprettes et datarum til brug under due dilligence. I et datarum opbevares alle relevante dokumenter ligefra virksomhedens vedtægter og registreringsbevis, kundekontrakter (ofte med følsomme oplysninger som kundenavne osv. overstreget), medarbejderkontrakter, regnskaber, bestyrelsesreferater osv. Dette materiale stiller sælger til rådighed for køber i et virtuelt datarum. I dette rum kan køber og sælger stille og besvare spørgsmål til hinanden, og alt materialet vil herefter blive brugt som dokumentation i handlen. Advokaten udfærdiger en SPA (Share Purchase Agreement / aktieoverdragelsesaftale), som advokaten forhandler med modpartens advokat, samt står for det formelle vedr. både "Signing" (underskrift af aftalen) og "Closing" (når ejerskabet officielt overgår til køber). Betaling af købesummen sker også oftest til advokatens klientkonto, og overføres først til sælger, når alle de aftalte punkter i "Closing Memorandum" er udført.

Revisorer

Revisorernes opgave består i at udarbejde alt talmaterialet, som prisen beregnes ud fra. Værdiansættelsen sker oftest på baggrund af en multipel, der ganges enten på toplinjen (omsætningen) eller på EBITDA eller EBIT. Det er det, man også kalder "Enterprise Value". Hvis man skal forklare Enterprise Value, så kan man sammenligne med et huskøb. Enterprise Value er det huset sættes til salg for, mens Equity Value er det køber i sidste ender med at betale, når man har renset salgsprisen for rentebærende gæld. Revisor beregner også "Working Capital", som er den arbejdskapital, der kræves i virksomheden  for at opretholde den daglige drift. Det er penge, som er bundet i debitorer, kreditorer og evt. lagre, altså det beløb man mindst skal bruge for at køre forretningen. Arbejdskapitalen kan varriere i løbet af året. Nogle gange kan man have modtaget betalinger fra alle kunderne, og likviditeten kan derfor være rigtig god, og andre gange kan man have alle pengene bundet i sit lager og vente på at kunderne får betalt sine regninger. Ved et virksomhedssalg beregner man ofte et gennemsnit af de sidste 12 eller 24 måneders arbejdskapital, og herefter ser man på, om der er for meget eller for lidt "i kassen" på tidspunktet for overdragelsen af virksomheden. Det betyder, at der skal justeres for dette i købesummen, som køber overfører.